Impresszum

Cégjogi adatok:

A cég elnevezése: KOZMAPOLITAN & VARI Travel-Health-Relax Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: KOZMAPOLITAN & VARI Kft
Székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter u.7-13.
Iroda/ Telephely/ Levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom u. 17.
Telefon: 06/1.4130272
E-mail: info@kozmapolitan.hu

MKEH szám: U-001433
A cég adószáma: 24233888-2-42
Közösségi adószám: HU24233888
A cég cégjegyzékszáma: 01-09-996952
A cég bejegyezve: 2013

Számlavezető bank: OTP Bank
A cég HUF bankszámlaszáma: 11707000-20489032-00000000


Kft. tevékenységei:

 • bel- és külföldi társasutazás
 • bel- és külföldi egyéni szállásfoglalás
 • menetjegy értékesítés (repülő, hajó, busz, vasút)
 • kongresszus és konferencia szervezés
 • beutaztatás
 • céges utaztatás, incentíve utak
 • programértékesítés
 • belépőjegy-értékesítés
 • vízum beszerzés
 • biztosítás
 • gépkocsibérlés

Panasz bejelentés - panaszkezelés

FOGYASZTÓVÉDELEM-BÉKÉLTETÉS
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy panaszt benyújthatnak társaságunk irodájában a 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 2.sz. alatti telephelyen vagy ugyanezen a levelezési címen.

A panaszok benyújthatóak elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@kozmapolitan.hu
Az írásbeli panaszt társaságunk a beérkezésétől számított harminc napon belül, írásban érdemben megválaszolja.

A fogyasztó a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha a panaszügyének rendezését társaságunknál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

A békéltető testületek székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről az alábbi weboldalon találnak részletes tájékoztatást: www.bekeltetes.hu, „Testületek” menüpont.

Tájékoztatjuk, hogy a Kozmapolitan & Vari Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást az alábbiak szerint:
A Kozmapolitan & Vari Kft. a békéltető eljárásban együttműködik, az eljáró tanács döntését -előzetesen-  de nem kötelezőként ismeri el, alávetési nyilatkozatot nem tesz.
Internetes cím: info@kozmapolitan.hu

Központi telefonszám: +36.1.413-0272
Ügyeleti telefonszám: +36.30.4466071